Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 756 af 17. juni 2014

§ 2

Når danske UCITS indgår i en master-feeder-struktur enten som masterinstitut eller som feederinstitut, skal den danske UCITS indgå en aftale som nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og i artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) med den anden danske eller udenlandske UCITS, der indgår i den samme master-feeder-struktur, om de i §§ 3-9 nævnte forhold.

Stk. 2 Administreres et masterinstitut og et feederinstitut af det samme investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, kan den i stk. 1 nævnte aftale som nævnt i § 5, stk. 5, og artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i UCITS-direktivet, erstattes af selskabets forretningsgange, herunder interne regler om god forretningsskik, der skal sikre overholdelsen af de betingelser, som er fastsat i §§ 10-15 samt sikre, at feederinstituttet ikke investerer ud over grænsen på 20 pct. i masterinstituttet, jf. § 154, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 55, stk. 1, i UCITS-direktivet, før de interne regler er trådt i kraft.