Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 756 af 17. juni 2014

Aftalens indhold
§ 17

En aftale om udveksling af oplysninger mellem et masterinstituts revisor og et feederinstituts revisor, jf. § 16, skal omfatte følgende:

  • 1) Angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to revisorer skal udveksle rutinemæssigt.

  • 2) Angivelse af, om den ene revisor skal give de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i nr. 1 til den anden, eller de skal udleveres efter anmodning.

  • 3) Angivelse af, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal sende oplysninger til feederinstituttets revisor samt fristerne herfor.

  • 4) Koordinering af revisorernes involvering i de respektive investeringsinstitutters procedurer for regnskabsafslutning.

  • 5) Angivelse af, hvad der skal betragtes som uregelmæssigheder, der skal oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, andet afsnit, i UCITS-direktivet, hvorefter revisoren for feederinstituttet især tager hensyn til eventuelle uregelmæssigheder, som er nævnt i revisionserklæringen vedrørende masterinstituttet og om deres konsekvenser for feederinstituttet.

  • 6) Bestemmelser om, hvordan og hvornår ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem revisorer skal håndteres, herunder en anmodning om yderligere oplysninger om uregelmæssigheder, der oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring.

Stk. 2 Aftalen, jf. § 16, skal omfatte bestemmelser om udarbejdelse af revisionserklæringerne, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, og artikel 73 i UCITS-direktivet, og om, hvordan og hvornår revisionserklæringen skal forelægges for masterinstituttet og udkast til den for feederinstituttets revisor.

Stk. 3 Hvis masterinstituttet og feederinstituttet ikke afslutter regnskabsåret på samme dato, skal aftalen, jf. § 16, omfatte bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal udarbejde ad hoc-revisionserklæring, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, første afsnit, i UCITS-direktivet, og sende den og udkast til den til feederinstituttets revisor.