Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015

§ 4

Import, salg og anvendelse af produkter, som er omfattet af § 3, er endvidere forbudt, hvis produkterne ikke er forsynet med angivelse af:

  • 1) produktets underkategori og de relevante VOC-grænseværdier i g/l, jf. bilag 2, og

  • 2) det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand.