Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 930 af 18. maj 2021

I medfør af § 35 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I en bus, der anvendes til fjernbuskørsel, må der, uanset tilladelser udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, på intet tidspunkt medtages mere end 70 procent af det antal passagerer, som bussen har siddepladser til.

§ 2

Ved tilladelsesindehaverens overtrædelse af § 1 tilbagekaldes tilladelsen udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, medmindre særlige forhold taler imod.

Stk. 2 Tilbagekaldelse af en tilladelse sker, så længe belægningsbegrænsningen, jf. § 1, er gældende.

Stk. 3 § 24, stk. 3, i lov om trafikselskaber finder anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1. § 24, stk. 1, 2 og 4, i lov om trafikselskaber finder ikke anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. juni 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 888 af 11. maj 2021 om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.