14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 930 af 18. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 35 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I en bus, der anvendes til fjernbuskørsel, må der, uanset tilladelser udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, på intet tidspunkt medtages mere end 70 procent af det antal passagerer, som bussen har siddepladser til.

§2 Ved tilladelsesindehaverens overtrædelse af § 1 tilbagekaldes tilladelsen udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, medmindre særlige forhold taler imod.

Stk. 2 Tilbagekaldelse af en tilladelse sker, så længe belægningsbegrænsningen, jf. § 1, er gældende.

Stk. 3 § 24, stk. 3, i lov om trafikselskaber finder anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1. § 24, stk. 1, 2 og 4, i lov om trafikselskaber finder ikke anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. juni 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 888 af 11. maj 2021 om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside