14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 18. maj 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 457 af 20. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 a i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes efter forhandling med transportministeren:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I en bus, der anvendes til fjernbuskørsel, må der, uanset tilladelser udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, på intet tidspunkt medtages mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til.

§2 Ved tilladelsesindehaverens overtrædelse af § 1 tilbagekaldes tilladelsen udstedt efter § 22 i lov om trafikselskaber, medmindre særlige forhold taler imod.

Stk. 2 Tilbagekaldelse af en tilladelse sker indtil den 11. maj 2020.

Stk. 3 § 24, stk. 3, i lov om trafikselskaber finder anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1. § 24, stk. 1, 2 og 4, i lov om trafikselskaber finder ikke anvendelse ved tilbagekaldelser efter stk. 1.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 18. maj 2020.

profile photo
Profilside