14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1239 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Advokatbistand
Familieretshuset udpeger efter ansøgning et antal advokater i retskredsen, der har pligt til at tage sager efter §§ 124 d, 129, 129 a og 136 d i lov om social service.

•••

Stk. 2 Ansøgninger til ledige poster som advokat i sager efter §§ 124 d, 129, 129 a og 136 d i lov om social service indkaldes ved opslag i den lokale presse, fagtidsskrifter eller på anden måde, der kan sikre, at der kan udpeges det nødvendige antal egnede advokater. Ansøgningerne forelægges Advokatrådet til vejledende udtalelse.

•••
profile photo
Profilside