14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1239 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Begreber og principper
Magtanvendelse over for voksne efter kapitel 24-24 b i lov om social service, §§ 16-22 i lov om frikommunenetværk og §§ 5-11 i lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten.

•••

Stk. 2 Lovlig magtanvendelse omfatter:

•••

Stk. 3 Fastsættelse af husorden efter § 123, stk. 1, fysisk guidning efter § 124 b, stk. 1, og anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter § 136 e, stk. 1, i lov om social service er ikke magtanvendelse.

•••

Stk. 4 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene iværksættes over for de persongrupper, der er nævnt i §§ 124 a, 136 og 136 b i lov om social service, § 16, stk. 2, i lov om frikommunenetværk, og § 5, stk. 2, i lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig.

•••

Stk. 5 Indgreb efter bestemmelserne nævnt i stk. 2 forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand.

•••
profile photo
Profilside