14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Dansk Hunderegister skal gennemføre registreringen af dyrlæger og ID-mærkere senest 3 måneder efter, at ansøgningen om registrering og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

•••

Stk. 2 Fristen efter stk. 1 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at gennemføre registreringen inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen efter stk. 1 meddelelse herom og om, hvornår registreringen senest gennemføres. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist. Hvis fristen herefter overskrides, anses ansøgningen om registrering for imødekommet.

•••

Stk. 3 Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 1 og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside