Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018

§ 5

Mærkning skal foretages ved øre- eller lysketatovering eller ved injektion af en elektronisk chip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister.

Stk. 2 En mærkning (identifikationsnummer (ID-nummer)) består af en kombination af tal eller af en kombination af tal og bogstaver, der udelukkende skal sikre en entydig identifikation. ID-nummersystemet administreres af Dansk Hunderegister.

Stk. 3 Dansk Hunderegister skal anvende en af Fødevarestyrelsen godkendt nummerserie til mærkning ved brug af en elektronisk chip efter stk. 1.