Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018

§ 18

Dansk Hunderegister skal foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter reglerne i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Der skal endvidere udarbejdes en årsberetning.

Stk. 2 Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det foreligger senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb. Årsregnskabet indsendes til Fødevarestyrelsen til godkendelse.