Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018

§ 13

Uanset bestemmelsen i § 12 kan besidderen vælge selv at anmelde de oplysninger, der er nævnt i § 10, og samtidig indbetale registreringsgebyret til Dansk Hunderegister.

Stk. 2 Ved mærkningen af hunden, udleverer den dyrlæge eller ID-mærker, der i henhold til § 6 mærker hunden, et midlertidigt registreringsbevis til besidderen.

Stk. 3 Dyrlægen eller ID-mærkeren skal inden 1 uge efter mærkningen sende de oplysninger, der er nævnt i § 10, til Dansk Hunderegister.

Stk. 4 Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender hundens besidder en registreringsattest.