Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

§ 9

Fødevarestyrelsen kan tillade, at identifikationsmærket materiale overføres fra en virksomhed til en anden virksomhed, og at denne anden virksomhed anvender det identifikationsmærkede materiale på betingelse af,

  • 1) at produktionen af den pågældende fødevare er ophørt på den virksomhed, hvis nummer er anført på det identifikationsmærkede materiale, og

  • 2) at værdien af det identifikationsmærkede materiale ikke er ubetydelig.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan højest gives for en periode på 7 måneder.