Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

Identifikationsmærkning
§ 7

Færdigpakket hakket kød, som er fremstillet og pakket på engrosvirksomheder omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer), hvor kødets sammensætning ikke lever op til kriterierne i bilag VI, del B, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), skal mærkes med det nationale mærke i overensstemmelse med § 8.