Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

§ 16

Fødevarer skal være mærket med oplysning om, hvilket fødevareparti de tilhører.

Stk. 2 Den, der fremstiller, tilvirker eller pakker en fødevare, eller den forhandler inden for Den Europæiske Union, der først sælger den, foretager afgrænsningen af fødevarepartiet og mærkningen i henhold til stk. 1.