Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

Mærkning i bestemte direkte salg situationer
§ 15

For de fødevarer, som fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning i længere tid end en normal salgsdag, kræves der mærkning med alle de obligatoriske oplysninger, jf. art. 9 og 10 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1169/2011 (Fødevareinformationsforordningen), undtagen følgende:

  • 1) Ingrediensliste, jf. art. 18 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), dog skal de allergene ingredienser oplyses i henhold til § 13.

  • 2) Mængden af visse ingredienser eller kategorier af ingredienser (QUID), jf. art. 22 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

  • 3) Næringsdeklaration, jf. art. 9, stk. 1, litra l, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde, skal forretningen på forlangende kunne oplyse om, hvilke ingredienser der er anvendt i fødevaren. Oplysningen kan gives mundligt.