Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

§ 14

Hvis der frivilligt udarbejdes en ingrediensliste for de fødevarer, der er nævnt i § 13, stk. 1, finder kravene om minimum skriftstørrelse i art. 13, stk. 2 og 3, og om at angive ingredienslisten i faldende orden i art. 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), ikke anvendelse.

Stk. 2 Allergene ingredienser eller tekniske hjælpestoffer, jf. § 13, stk. 1, skal dog fremhæves i ingredienslisten, jf. stk. 1.