14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat

Bekendtgørelse nr. 10003 af 06. april 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat

I medfør af § 14, stk. 2, nr. 3, og § 37, stk. 6, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, og efter forhandling med vedkommende fagminister og repræsentanter for forbrugerne og de berørte erhvervsorganisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2017 om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse gælder for færdigpakninger over 5 g eller 5 ml, som af producenter, importører eller grossister er beregnet til at udbydes i detailsalg, inden for nedennævnte vareområder:

vaske- og rengøringsmidler

pudse- og poleremidler

husholdningskemikalier

malevarer

strikkegarn

vat


Stk. 2 Portionspakninger (dvs. pakninger afmålt til engangsbrug) er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§2 Færdigpakninger omfattet af § 1, stk. 1, skal være mærket med nettomængde angivet som nettovægt eller nettorumfang. Vægt angives i kilogram eller gram, rumfang i liter, deciliter, centiliter eller milliliter.

Stk. 2 For aerosoler angives mængden af produktet inklusive drivmiddel.

Stk. 3 Fra den 31. december 1989 må færdigpakket strikkegarn af naturfibre (animalske, vegetabilske og mineralske), kemofibre og blandinger af disse fibre kun udbydes i detailsalg i følgende nominelle mængder: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g og 1000 g.

§3 Angivelse af nettomængde skal ske på tydelig, let læselig og holdbar måde.

Stk. 2 Hvis en færdigpakning består af flere færdigpakninger, er den yderste pakning også omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, medmindre de enkelte pakningers nettomængde let kan ses.

§4 For færdigpakninger, der omfattes af denne bekendtgørelse, gælder følgende tolerancegrænser for negative afvigelser fra den nominelle mængde:

Nominel mængde Negativ tolerance

i gram eller millimeter i pct. af nominel mængde 5 - 100 9,0 101 - 300 4,5 over 300 3,0


Stk. 2 Kontrol udføres som stikprøvekontrol af et parti færdigpakninger hos producenten, importøren eller grossisten.

Stk. 3 For strikkegarn og vat beregnes nettovægt ved addition af produktets tørvægt med et fugtighedstillæg som angivet i bilag 1.

§5 Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1988, og samtidig ophæves Monopoltilsynets bekendtgørelse MT. nr. 20-85 af 10. oktober 1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat.

Stk. 2 Færdigpakninger, der omfattes af § 1, stk. 1, og som er produceret eller importeret før 1. september 1986, kan forhandles indtil 1. september 1988 under iagttagelse af de før 1. september 1986 gældende bestemmelser.

profile photo
Profilside