14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet  - ophæves den 1. juli 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet

I medfør af § 17, stk. 2, i lov om markedsføring jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25. september 2013 og § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. juli 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fodtøj må kun sælges eller udbydes til salg, hvis det er mærket i overensstemmelse med forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EØF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet. Direktivet er optrykt som bilag A til nærværende bekendtgørelse.

§2 Såfremt mærkningen sker ved hjælp af tekstangivelse, og fodtøjet sælges eller udbydes til salg i detailleddet her i landet eller med henblik på sådant salg, skal tekstangivelsen være på dansk.

§3 I forretninger, der sælger fodtøj, skal der ophænges et for kunderne synligt skilt med information om betydningen af piktogrammerne.

§4 Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 1996.

Stk. 2 Lagerbeholdninger, som er faktureret eller leveret til detailhandlere inden dette tidspunkt, omfattes først af bestemmelserne fra den 23. september 1997.

profile photo
Profilside