Bekendtgørelse om lukning for optagelse af visse farmaceutiske kandidater og eksaminanter i apotekervæsenets pensionsordning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 159 af 26. april 1985

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Farmaceutiske kandidater og eksaminater, der ansættes på apotek eller ved apotekernes eller provisorernes organisationer den 1. maj 1985 eller senere kan ikke optages i apotekervæsenets pensionsordning.

Stk. 2 Farmaceutiske kandidater og eksaminater, der ansættes i sundhedsstyrelsen, ved Danmarks farmaceutiske Højskole, ved universiteternes farmakologiske institutter, på sygehusapotek eller som sygehusapoteker med virkning fra den 15. maj 1985 eller senere, kan ikke optages i apotekervæsenets pensionsordning.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.