14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Lønpolitik
Bestyrelsen skal under hensyntagen til Arbejdsmarkedets Tillægspensions størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter fastlægge en lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løndele, fratrædelsesgodtgørelser og identifikation af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse.

•••

Stk. 2 Lønpolitikken skal finde anvendelse på virksomheden som helhed og indeholde specifikke ordninger, som tager højde for opgaver og resultater for medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktøren samt andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

•••
profile photo
Profilside