14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. oktober 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bestyrelsen skal under hensyntagen til Arbejdsmarkedets Tillægspensions størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter identificere andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

•••

Stk. 2 Ansatte i virksomheden, der er identificeret som nøglepersoner i medfør af § 23 a, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, er ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

•••

Stk. 3 Andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, er som udgangspunkt

  • 1) lederen af en kontrolfunktion,

  • 2) den interne revisionschef,

  • 3) den ansvarshavende aktuar,

  • 4) lederen af pensions- og administrationsområdet,

  • 5) lederen af reassurance, og

  • 6) lederen af investeringsområdet.

•••

Stk. 4 Andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, er som udgangspunkt endvidere ansatte, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, medmindre den ansatte efter en konkret vurdering ikke har væsentlig indflydelse på risikoprofilen:

  • 1) Den ansatte blev tildelt en samlet aflønning svarende til 500.000 euro eller derover i det foregående regnskabsår.

  • 2) Den ansatte er blandt de 0,3 pct. af virksomhedens ansatte, oprundet til nærmeste hele tal, der blev tildelt den højeste samlede aflønning i det foregående regnskabsår.

•••
profile photo
Profilside