14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. oktober 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal fastsættes på grundlag af en vurdering af den enkelte modtagers resultater, resultaterne i dennes afdeling og Arbejdsmarkedets Tillægspensions resultater.

•••

Stk. 2 Vurderingen af resultaterne efter stk. 1 skal ses i forhold til konjunktursituationen og foretages inden for en flerårig ramme for at sikre, at vurderingen tager højde for resultaterne set over en længere periode.

•••

Stk. 3 Den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel efter stk. 1, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater samt eventuelle frie reserver og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne.

•••

Stk. 4 Ved vurderingen af den enkelte ansattes resultater efter stk. 1, skal der tages hensyn til både økonomiske og ikke-økonomiske kriterier. Ved ikke-økonomiske kriterier forstås bl.a. overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af retningslinjer og forretningsgange i forhold til medlemmerne.

•••
profile photo
Profilside