14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1661 af 01. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Det er en forudsætning for, at fonden kan behandle lønmodtagers anmeldte krav efter § 8, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, at der er tale om en mulig virksomhedsoverdragelse til

  • 1) en offentlig erhverver eller

  • 2) en privat erhverver, hvor den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

•••

Stk. 2 Fonden kan kræve dokumentation for garanti stillet efter stk. 1, nr. 2.

•••

Stk. 3 Fonden behandler lønmodtagers anmeldelse efter §§ 1-6, og foretager udbetaling af de af lønmodtagers krav, som fonden med sikkerhed vil kunne opkræve hos erhverver.

•••

Stk. 4 Hvis det slås fast, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted efter § 8, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, skal erhververen betale de af fonden til lønmodtager udbetalte beløb. Indbetaling skal ske umiddelbart efter, fonden har opgjort kravet mod erhverver.

•••
profile photo
Profilside