14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1661 af 01. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Anmeldelse af krav på tilgodehavende feriegodtgørelse for lønmodtagere, der tidligere har haft beskæftigelse hos arbejdsgiveren, skal ske snarest efter, at lønmodtageren er blevet bekendt med, at en af de i § 2, stk. 1, nævnte situationer er indtrådt.

•••

Stk. 2 Såfremt arbejdsgiver er under rekonstruktionsbehandling, kan anmeldelse af krav for lønmodtagere, der før eller under arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling er opsagt og fritstillet, ske fra det tidspunkt, hvor begæring om rekonstruktionsbehandling tages til følge i skifteretten, og indtil rekonstruktionsbehandlingen ophører.

•••
profile photo
Profilside