14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1661 af 01. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2021, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Anmeldelse af lønkrav mv. for lønmodtagere, der er fritstillet før eller under arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling, jf. § 3, stk. 2 vil dog først være mulig via fondens hjemmeside fra den 1. oktober 2021 med tilbagevirkende kraft fra den 15. august 2021.

•••

Stk. 3 § 4, stk. 5, og 6, stk. 3, har virkning for anmeldelser efter § 1, modtaget inden 17. oktober 2019, når anmeldelsen indeholder lønkrav mv., der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 2158 af 9. december 2020 om Lønmodtagernes Garantifond ophæves.

•••
profile photo
Profilside