Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 899 af 19. juni 2023

§ 20

Fonden opkræver krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering og gebyrer, jf. § 18, stk. 1, hos arbejdsgiver.  § 7 kan finde tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Fonden sender opkrævninger og rykkere digitalt til arbejdsgiver.

Stk. 3 Til udenlandske arbejdsgivere og arbejdsgivere, der er fritaget for tilslutning til Digital Post efter bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter, jf. bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013, sender fonden opkrævning med brev.

Stk. 4 Arbejdsgiver har ansvaret for rettidig indbetaling af kravet, jf. stk. 1.

Stk. 5 Er det samlede krav, jf. § 20, stk. 1, 1. eller 2. punkt på under 100 kr., afskriver fonden kravet uden opkrævning.