Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 899 af 19. juni 2023

§ 15

Arbejdsgiveren skal betale de under arbejdsgiverers rekonstruktionsbehandling udbetalte garantimidler, jf. §§ 2 a og 2 b, stk. 2 i lov om Lønmodtagernes Garantifond med tillæg af renter, gebyrer og omkostninger, fra udbetalingstidspunktet tilbage til fonden.

Stk. 2 Tilbagebetaling skal ske umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 3 Fonden sender umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens ophør en opgørelse af det samlede krav, jf. stk. 1, til arbejdsgiver med angivelse af rettidig betalingsfrist.

Stk. 4 Fonden kan efter en konkret vurdering indvilge i en afdragsordning. En sådan afdragsordning forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale herom med fonden inden rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 5 Hvor fonden indgår aftale om en afdragsordning, sker betalingen som afdrag med tillæg af renter i lige store månedlige ydelser (annuitetsydelser).