14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1661 af 01. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anmeldelse af lønmodtageres krav sker via en digital anmeldelse, der findes på fondens hjemmeside. Lønmodtager skal signere anmeldelsen med elektronisk ID (eID). De krav, der kan anmeldes, er følgende:

  • 1) Løn og andet vederlag.

  • 2) Erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet.

  • 3) Godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

  • 4) Feriegodtgørelse.

  • 5) Renter og sagsomkostninger.

•••

Stk. 2 Fonden kan fastsætte nærmere regler for anmeldelsens form, fuldmagtsforhold samt krav til underskrift/signering.

•••

Stk. 3 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra anvendelse af den i stk. 1 nævnte digitale anmeldelse.

•••
profile photo
Profilside