14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1774 af 16. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Forsikringsselskabernes risikoforrentning må ikke afhænge af forsikringsselskabets syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed. Har egenkapitalen dækket tab som følge af syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, er selskabet ikke berettiget til at rette op herpå i årets eller kommende års fordeling af det realiserede resultat.

•••
profile photo
Profilside