14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1774 af 16. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Et gruppe 2-forsikringsselskab skal opgøre en minimumsbasiskapital for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

•••

Stk. 2 Kravet til minimumsbasiskapitalen, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må kun bæres af den anden form for forsikringsvirksomhed, såfremt Finanstilsynet har godkendt dette.

•••
profile photo
Profilside