14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1774 af 16. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre et minimumskapitalkrav for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

•••

Stk. 2 Det minimumskapitalkrav, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må, jf. stk. 3, kun bæres af den anden form for virksomhed, såfremt Finanstilsynet godkender dette.

•••

Stk. 3 Gruppe 1-forsikringsselskabet skal til enhver tid være i besiddelse af et basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til dækning af minimumskapitalkravet for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Selskabet skal identificere de dele af basiskapitalgrundlaget, der anvendes til dækning af hvert af minimumskapitalkravene.

•••

Stk. 4 Når gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder minimumskapitalkravet, jf. stk. 3, og forudsat, at selskabet underretter Finanstilsynet herom, kan selskabet anvende kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet. Underretningen kan ske som en del af selskabets uddybende rapport til Finanstilsynet om deres solvens og finansielle situation.

•••
profile photo
Profilside