14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 857 af 01. oktober 2001, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek

I medfør af § 61 i lov om apoteksvirksomhed, jvf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, og efter forhandlinger med Undervisningsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek kan levere lægemidler til veterinær anvendelse til følgende institutioner og personer:

  • 1) til Landbohøjskolens institutter kan leveres magistrelle veterinære lægemidler, markedsførte farmaceutiske specialiteter og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen,

  • 2) til de i bekendtgørelsens bilag 1 anførte statsinstitutioner og selvejende institutioner kan leveres magistrelle veterinære lægemidler, markedsførte farmaceutiske specialiteter og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og

  • 3) til praktiserende dyrlæger kan leveres magistrelle veterinære lægemidler og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Stk. 2 Leverancen af de i stk. 1, nr. 3, nævnte magistrelle lægemidler omfatter kun de lægemidler, som i øvrigt fremstilles på Landbohøjskolen.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2001.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 777 af 22. august 1996 om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek ophæves.

profile photo
Profilside