14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om LetLøn § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om letløn og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Dækningsrækkefølge vedrørende betalinger til primærmodtagere m.v.
Ved betalinger til told- og skatteforvaltningen, hvor det ikke klart fremgår, hvilke tilsvar i afregningsperioden betalingen skal dække, og det ikke har været muligt for told- og skatteforvaltningen at afklare, hvilke tilsvar betalingen skal dække inden for 7 dage fra told- og skatteforvaltningens modtagelse af betalingen, skal der ske dækning af tilsvar vedrørende afregningsperioden, hvor krav ikke er videregivet til inddrivelse hos primærmodtagerne i henhold til aftaler indgået efter LetLønslovens § 8, stk. 1, som følger:

•••

Stk. 2 Såfremt der efter dækningen af tilsvar efter stk. 1 resterer et overskydende beløb, skal told- og skatteforvaltningen kontakte primærmyndighederne med henblik på at afklare, om der er registreret restancer vedrørende den pågældende afregningsperiode eller tidligere afregningsperioder. Såfremt der hos primærmodtagerne er registreret sådanne restancer, skal der ske dækning heraf efter den i stk. 1 nævnte dækningsrækkefølge. Eventuelle overskydende beløb tilbagebetales til virksomheden.

•••
profile photo
Profilside