14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om LetLøn § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om letløn og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, jf. § 1, stk. 1., og som er omfattet af afregningsreglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6 (store virksomheder med et sammenlagt årligt tilsvar af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat på over 250.000 kr. henholdsvis 1 mill. kr.), skal senest indberette oplysninger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten m.v. vedrører. Samme frist gælder for indberetning af oplysninger efter § 3 i lov om et indkomstregister, i det omfang oplysningerne ikke er omfattet af LetLønslovens § 3, stk. 1. Indberetning af oplysninger vedrørende ATP-bidrag, særlig pensionsopsparing af dagpenge m.v., jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 3, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, skal i det omfang oplysningerne ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister senest ske den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, der afslutter afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden.

•••
profile photo
Profilside