14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om LetLøn § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om letløn og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Indberetning og betaling m.v.
Virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, jf. § 1, stk. 1, og som er omfattet af afregningsreglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 4 og 5, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3 (små virksomheder med et sammenlagt årligt tilsvar af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat på op til 250.000 kr. henholdsvis 1 mill. kr.), skal senest indberette oplysninger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten m.v. vedrører. Samme frist gælder for indberetning af oplysninger efter § 3 i lov om et indkomstregister i det omfang oplysningerne ikke er omfattet af LetLønslovens § 3, stk. 1. Indberetning af oplysninger vedrørende ATP-bidrag, særlig pensionsopsparing af dagpenge m.v., jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 3, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, skal i det omfang oplysningerne ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister senest ske den sidste hverdag (bankdag) i den måned, der afslutter afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden. For indberetninger, der vedrører enten december måned eller årets 4. kvartal, forlænges indberetningsfristerne dog til den sidste hverdag (bankdag) før den 5. januar.

•••

Stk. 2 Såfremt virksomheder, som nævnt i stk. 1 ved tilmeldingen, jf. § 1, stk. 4, har valgt at være tilmeldt LetLøn med en automatisk betalingsordning eller en anden elektronisk opkrævningsform efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse, forlænges indberetningsfristerne i stk. 1 til den 2. sidste hverdag (bankdag) før den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden. For indberetninger, der skal ske i januar måned, forlænges indberetningsfristerne dog til den 2. sidste hverdag (bankdag) før den 15. januar.

•••
profile photo
Profilside