14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse, uanset om indflytningen i de omfattede boformer er sket før bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Opsigelse før den 1. juni 2009 med virkning den 1. juni 2009 eller senere er ikke omfattet af reglerne i § 20.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 397 af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven ophæves.

•••
profile photo
Profilside