14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ved opfyldelse af § 3, stk. 1, nr. 3, skal bestyrelsen løbende vurdere, om virksomhedens politikker, jf. § 4, samt retningslinjerne til direktionen, jf. §§ 6 og 7, er betryggende i forhold til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, som virksomhedens aktiviteter drives under.

•••

Stk. 2 Vurderingen efter stk. 1 skal foretages i forhold til

  • 1) hvilke risici virksomheden er udsat for, herunder forretningsmodellens indflydelse på risici og risikoniveauer,

  • 2) hvilke aktiviteter de pågældende risici er tilknyttet,

  • 3) omfanget af de enkelte risici, og

  • 4) hvordan risikotyperne påvirker hinanden, hvis dette er relevant.

•••

Stk. 3 Vurderingen efter stk. 1 skal i fornødent omfang desuden indeholde en stillingtagen til

  • 1) om virksomheden har et betryggende antal medarbejdere og kompetencer på risikobehæftede aktiviteter,

  • 2) om virksomheden har betryggende it-systemer,

  • 3) om virksomheden har betryggende procedurer for hurtig og effektiv kommunikation på tværs af virksomheden og koncernen,

  • 4) om virksomheden har betryggende processer til identifikation, styring og overvågning af overdreven gearingsrisiko, jf. bilag 8, og

  • 5) om virksomheden har et betryggende antal medarbejdere, kompetencer, politikker, retningslinjer og processer for styring af nødlidende eksponeringer (non-performing exposures) og eksponeringer med kreditlempelser (forborne exposures), jf. artikel 47a og artikel 47b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/630 af 17. april 2019 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer, herunder om virksomheden har et passende beredskab til at håndtere en eventuel væsentlig forringelse af kvaliteten i kreditporteføljen.

•••

Stk. 4 Den risikoansvarliges rapport, jf. bilag 7, skal indgå i bestyrelsens samlede vurderingsgrundlag, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside