14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Overtrædelse af §§ 3-7, § 8, stk. 2-4 og 6-13, § 9, § 11, stk. 1 og 3, § 12, § 13, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., §§ 14 og 15, § 16, stk. 1, 3 og 4, § 17, stk. 1-4, stk. 6, 2. pkt., og stk. 7 og 8, § 18, § 19, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, § 20, § 21, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 22 og 23, § 25, stk. 2, og bilag 1-8 straffes med bøde. Med bøde straffes desuden den, der ikke efterkommer et påbud om at foretage eller undlade at foretage bestemte handlinger med henblik på at overholde bekendtgørelsens bestemmelser eller bilag.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside