Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

§ 14

Direktionen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for virksomhedens aktiviteter, herunder at der er forretningsgange for,

  • 1) i hvilket omfang beslutninger, beføjelser, udførte opgaver og forretninger samt opståede hændelser skal dokumenteres,

  • 2) i hvilken form dokumentationen skal ske,

  • 3) hvordan der sikres tilgængelighed til dokumentationen,

  • 4) hvor længe dokumentationen skal opbevares, og

  • 5) hvis relevant, til hvem dokumentationen kan og skal videregives.

Stk. 2 Dokumentationen, jf. stk. 1, skal foreligge enten skriftligt eller elektronisk.