14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Direktionen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for virksomhedens aktiviteter, herunder at der er forretningsgange for,

  • 1) i hvilket omfang beslutninger, beføjelser, udførte opgaver og forretninger samt opståede hændelser skal dokumenteres,

  • 2) i hvilken form dokumentationen skal ske,

  • 3) hvordan der sikres tilgængelighed til dokumentationen,

  • 4) hvor længe dokumentationen skal opbevares, og

  • 5) hvis relevant, til hvem dokumentationen kan og skal videregives.

•••

Stk. 2 Dokumentationen, jf. stk. 1, skal foreligge enten skriftligt eller elektronisk.

•••
profile photo
Profilside