14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1706 af 27. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Virksomhedens politikker, jf. § 3, nr. 2, skal indeholde virksomhedens overordnede strategiske mål for de pågældende risikoområder, herunder identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomheden ønsker at påtage sig på de pågældende områder, og anvisninger på, hvorledes de strategiske mål opnås.

•••

Stk. 2 Politikkerne skal, hvor det er relevant, omfatte følgende:

  • 1) Kreditpolitik, jf. bilag 1.

  • 2) Markedsrisikopolitik, jf. bilag 2.

  • 3) Politik for operationelle risici, jf. bilag 3.

  • 4) Politik for forsikringsmæssig afdækning af risici.

  • 5) Likviditetspolitik, herunder en beredskabsplan i tilfælde af utilstrækkelig eller manglende likviditet, jf. bilag 4.

  • 6) It-sikkerhedspolitik og it-risikostyringspolitik, jf. bilag 5.

  • 7) Politik for risikoen for overdreven gearing, jf. bilag 8.

  • 8) Øvrige risikoområder, som bestyrelsen skønner, er af betydning for virksomheden.

•••

Stk. 3 Virksomhedens politikker, jf. stk. 2, nr. 1-3, samt i relevant omfang nr. 4-8, skal udover virksomhedens overordnede strategiske mål for de pågældende risikoområder, jf. stk. 1, indeholde retningslinjer for de risici, der udspringer af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som virksomheden ønsker at påtage sig.

•••

Stk. 4 Virksomhedens politikker skal være forsvarlige i forhold til virksomhedens indtjening og kapitalgrundlag.

•••
profile photo
Profilside