Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

Forebyggelse af interessekonflikter
§ 12

Et gruppe 2-forsikringsselskab skal have procedurer for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab og et gruppe 2-forsikringsselskab skal være indrettet således, at der er betryggende funktionsadskillelse.

Stk. 3 Virksomheden skal have funktionsadskillelse på området for forsikringsmæssige risici. Dette indebærer, at medarbejdere, der er involveret i accept af forsikringer, ikke må

  • 1) varetage eller udføre skadesbehandling,

  • 2) varetage eller udføre forsikringsmæssige udbetalinger, eller

  • 3) have ansvar for udarbejdelse af rapportering.

Stk. 4 Virksomheden skal have funktionsadskillelse på investeringsområdet, der indebærer, at medarbejdere, der er involveret i indgåelse af handler og risikotagning, ikke må

  • 1) varetage eller udføre handlernes afvikling,

  • 2) varetage interne kontroller,

  • 3) have ansvar for værdiansættelse og opgørelse af resultater og risici, eller

  • 4) have ansvar for udarbejdelse af rapportering.

Stk. 5 I virksomheder, hvor der ikke opretholdes funktionsadskillelse i overensstemmelse med stk. 2-4, jf. § 2, skal der indføres betryggende kompenserende foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke påføres virksomheden unødige risici eller tab.