Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Overdragelse af aktier m.v.
§ 9

Overdragelse til eje af aktier og anparter i et landinspektørselskab må kun ske til en landinspektør med beskikkelse, et landinspektørselskab eller andre personer eller selskaber, hvis den pågældende selskabsdeltager herefter opfylder betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed for at kunne eje aktier eller anparter i et landinspektørselskab.

Stk. 2 De til aktier og anparter knyttede rettigheder må kun overdrages samlet.