Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

§ 8

Bestyrelsen for et landinspektørselskab skal i den i selskabslovens § 50 nævnte fortegnelse anføre selskabsdeltagernes navne og for landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver landinspektørvirksomhed, tillige det landinspektørselskab, hvor vedkommende driver virksomhed som landinspektør. Har en aktie eller anpart skiftet ejer, skal ændringen noteres senest 1 måned efter, at ejerskiftet har fundet sted.