Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Oprettelse af landinspektørselskaber
§ 2

Et landinspektørselskab må kun oprettes ved stiftelse af et aktie-, anparts- eller partnerselskab eller ved fusion af bestående landinspektørselskaber. Et landinspektørselskab må dog oprettes ved tilpasning af et aktie-, anparts- eller partnerselskab, der allerede er registreret, hvis dette ikke forud herfor har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

Stk. 2 Landinspektørselskabets bestyrelse skal straks efter, at selskabet er registreret, sende den i § 8 nævnte fortegnelse til Geodatastyrelsen. Hvis det ikke fremgår af fortegnelsen, skal bestyrelsen oplyse selskabsdeltagernes fulde navn, bopæl og eventuelle cvr-numre samt nominelle ejerandel og stemmeandel. Det skal endvidere oplyses, om selskabsdeltagerne er landinspektører med beskikkelse, landinspektørselskaber, landinspektørholdingselskaber eller andet. Selskabets vedtægtsmæssige formål skal også oplyses.

Stk. 3 For landinspektørselskaber, der er partnerselskaber, skal bestyrelsen tillige oplyse den eller de fuldt ansvarlige selskabsdeltageres fulde navn, bopæl og eventuelle cvr-numre.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder også ved enhver senere ændring af fortegnelsen eller af de øvrige oplysninger.