Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 17

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Kontrol
§ 17

Geodatastyrelsen påser, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan efter reglerne i selskabsloven efter anmodning fra Geodatastyrelsen beslutte, at et landinspektørselskab skal opløses, såfremt selskabet trods opfordring hertil ikke opfylder sine forpligtelser efter lov om landinspektørvirksomhed eller denne bekendtgørelse.