Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Regelanvendelse
§ 1

Reglerne i selskabsloven finder med de ændringer og tilføjelser, der følger af denne bekendtgørelse, anvendelse på landinspektørselskaber, herunder landinspektørholdingselskaber.

Stk. 2 I SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem finder bestemmelsen i § 4 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om landinspektørvirksomhed anvendelse på selskabets tilsynsorgan, mens lovens § 4 a, stk. 5, 2. pkt., finder anvendelse på selskabets ledelsesorgan.