14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 955 af 11. July 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Straf
Overtrædelse af §§ 2-5 og §§ 7-14 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside