14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 955 af 11. July 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Regelanvendelse
Reglerne i selskabsloven finder med de ændringer og tilføjelser, der følger af denne bekendtgørelse, anvendelse på landinspektørselskaber, herunder landinspektørholdingselskaber.

•••

Stk. 2 I SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem finder bestemmelsen i § 4 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om landinspektørvirksomhed anvendelse på selskabets tilsynsorgan, mens lovens § 4 a, stk. 5, 2. pkt., finder anvendelse på selskabets ledelsesorgan.

•••
profile photo
Profilside