14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Konstaterer kasinoet falskspil eller andre strafbare handlinger efter straffelovens regler i forbindelse med spillenes afvikling, kan det foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, hvis forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registreringen kan danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i kasinoet i registreringsperioden.

•••

Stk. 2 Politiet underretter kasinoet om straffesagens endelige udfald. Hvis anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal kasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.

•••

Stk. 3 Oplysninger, der er registreret efter stk. 1, som ikke skal slettes efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.

•••
profile photo
Profilside