14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer § 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 En klage over afviklingen af spillet til kasinoet fra en gæst skal indeholde information om klagers identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.

•••

Stk. 2 Klager skal indgives skriftligt til kasinoet.

•••

Stk. 3 Kasinoet skal behandle klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, skal kasinoet informere klageren om, hvornår denne kan forvente en afgørelse i sagen. Klagen kan afvises, hvis kravene i stk. 1 og 2 ikke er opfyldt.

•••

Stk. 4 Kasinoet skal opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år.

•••
profile photo
Profilside