Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 85 af 30. januar 2020

Moderselskaber, der kan modtage lån m.v.
§ 1

Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet

  • 1) har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller

  • 2) har hjemsted i Australien, Canada, Chile, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

Ikrafttræden
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1073 af 29. oktober 2019 om lån m.v. til udenlandske moderselskaber ophæves.

Stk. 3 Økonomisk bistand, ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, kan opretholdes på uændrede vilkår.